To Dream of Magick

Honoring Amelia, two years later (Honoras Amelia, antaŭ du jaroj)

Savanni D'Gerinel 31 Jan, 2020

In Memory of Amelia Perry

Two years ago today, I woke up to the news that my friend, Amelia, was gone.

Amelia was the victim of our country’s transphobia and inadequate response to mental health needs. She ended her life after six months intermittently in hospitals. Since then, I have participated in some of the same hospitalization programs as her. While I have been able to recover, her experiences continue to remind me htat these systems are inadequate, and that transgender inclusion cannot be assumed even in a state whose laws support transgender rights.

My feelings are complicated. I do not feel acute pain any more, but I believe that is because I remember her, and feel a bit of pain, every single day. Every day I think about the things she could be doing, and the things she already did to advance math and science. Things that I am unable to understand because she was beyond brilliant.

So, today, we remember the anniversary of Amelia’s death and we continue to fight for the inclusion and the dignity of transgender people, and destigmatization of mental illness until it is as unremarkable as any other illness.


Hodiaŭ, antaŭ du jaroj, mi vekiĝis al la novaĵo, ke mia amiko, Amelia, mortis.

Amelia estis la viktimon de transphobia en nia lando, kaj nesufiĉa respondo al mensa malsano en nia lando. Ŝi memmortigis antaŭ ses monatoj, ke ŝi pasigis intermite en malsanuloj. Ekde tiam, mi partoprenis en iujn el la sama enhospitiligaj programoj kiel ŝi. Kvankam mi resaniĝis, ŝiaj spertoj daŭrigas memorigi min, ke iuj sistemoj ne sufiĉas, ke ni ne povas premesas transgenran inkluzon, eĉ en ŝtato kun leĝaroj, ke apogas transgenrajn rajtojn.

Miaj sentemoj estas malsimplaj. Mi ne plu sentas akran doloron, sed mi kreskas tial mi memoras ŝin, kaj sentas iom da doloro, ĉiun tagon. Ĉiu tago mi pensas pri la aferojn, kiujn ŝi povus fari, kaj la aferojn, kiujn ŝi jam faris por progresi matematikon kaj sciencon. Aferojn, kiujn mi ne povas kompreni, ĉar ŝi estis genia.

Do, hodiaŭ ni memorhonoras la datrevenon de la morto de Amelia, kaj ni daŭre batalas por la inkluzo kaj la digno de transgenraj homoj, kaj la destigmatizado de mensa malsano ĝis ĝi estas kiel neregebla tiel iu ajn alia malsano.


Dreamer, Shaper, Seeker, Maker